تعرفه خدمات راصد

 • نا محدود

 • 64 کیلوبیت
 • 128 کیلوبیت
 • 256 کیلوبیت
 • 512 کیلوبیت
 • 1 مگابیت
 • 2 مگابیت
 • 3 مگابیت
 • محدودیت

 • ندارد

  ماهیانه

 • 16,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 130,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 440,000 تومان
 • 650,000 تومان
 • سرویس طلائی

 • 64 کیلوبیت
 • 128 کیلوبیت
 • 256 کیلوبیت
 • 512 کیلوبیت
 • 1 مگابیت
 • 2 مگابیت
 • حجم

 • 1 گیگ

  یکماهه

 • 5,800 تومان
 • 9,800 تومان
 • 14,800 تومان
 • 19,800 تومان
 • 29,800 تومان
 • 39,800 تومان
 • سرویس الماس

 • 1 مگابیت
 • 2 مگابیت
 • 4 مگابیت
 • حجم

 • 1 گیگ

  ماهیانه

 • 39,800 تومان
 • 59,800 تومان
 • 99,800 تومان
 • حجم اضافه

 • 1 گیگا بایت
 • 3 گیگا بایت
 • 5 گیگا بایت
 • 10 گیگا بایت
 • 15 گیگا بایت
 • 20 گیگا بایت
 • 4,800 تومان
 • 12,800 تومان
 • 21,800 تومان
 • 42,800 تومان
 • 64,800 تومان
 • 84,800 تومان
کلیه سرویس ها در صورت پرداخت 3 ماهه 5 درصد, 6 ماهه 9 درصد و یک ساله 15 درصد شامل تخفیف در هزینه آبونمان و ترافیک اولیه می باشند.
هزینه دریافت هر گیگا بایت ترافیک در طول روز 4800 تومان و در ساعات شب 1800 تومان می باشد.
ساعات استفاده شبانه از 12 شب تا 7 صبح می باشد.
با قیمانده ترافیک به ماه آینده انتقال نمی یابد
تعرفه سرویس شگفت انگیز راصد(ADSL) ویژه منازل صنایع فولاد
 • سرویس فولاد

 • 64 کیلوبیت
 • 128 کیلوبیت
 • 256 کیلوبیت
 • 512 کیلوبیت
 • 1 مگابیت
 • 2 مگابیت
 • حجم

 • 1 گیگ

  ماهیانه

 • 1,900 تومان
 • 4,900 تومان
 • 7,900 تومان
 • 10,900 تومان
 • 13,900 تومان
 • 16,900 تومان
هر گیگا بایت ترافیک روزانه 2900 تومان و در شب 900 تومان می باشد.