اخبار سیستم

استخدام در راصد!

شرکت راصد جهت تکمیل کادر فنی خود اقدام به جذب نیرو نموده است
علاقه مندان جهت اقدام میتوانند از طریق تکمیل این فرم اقدام نمایند.