درباره ما

people-y

مختصری درباره شرکت راصد

درسال ۱۳۸۱ به طور رسمی با عنوان شرکت راصد مارال پای درعرصه ی تلاش و خدمت به دیار زادگاه خود ، خوزستان نهاد تا با بجای گذاردن تاثیر مثبت و موافق با ارزش های فرهنگی و اجتماعی ، تا آنجا که توان دارد جریان را به نفع این ارزش ها وپاسداری از رشادت های بی نظیر مردم این خاک، در عرصه ای دیگرگونه تغییر دهد. امروز شرکت راصد مارال به عنوان یکی از ISDP های برتر دراستان ، قادراست تاباهدایت آگاهانه ی سازمان ها وافراد به دنیای الکترونیکی اطلاعات ورایانه ، ارایه دهنده ی ابتکارهای نودرزمینه ی علوم موسوم به IT درسطح استان پهناور وشریف خوزستان باشد. به این منظور گروه مجرب متخصصین این شرکت پس از بررسی ساختار انفورماتیک سازمانها درکارکردهای مختلف و امکان بهره مندی متنوع از اطلاعات ، به منظور بهبود کارآیی دراستفاده های علمی،امنیتی،تخصصی وتجاری،آماده ارایه مشاوره های منطقی وسودمند به مدیران ومسئولین بخش های دولتی وخصوصی باشد. این راه کارها متناسب با نوع بهره مندی این بخش ها از دنیای داده های اطلاعات ، درنهایت درقالب یک طرح پیشنهادی دراختیار مدیران و مسئولین قرارخواهد گرفت تا مطابق با سیاست های کوچک و کلان سازمانی و کاربران خصوصی درموردآن تصمیم گیری شده واز آن استفاده ای اثر بخش گردد.