استخدام در راصد

سرویس الماس
سرویس الماس با سرعت های یک مگابیت , 2 مگابیت , 4 مگابیت و ترافیک اولیه 1 گیگ مناسب برای کاربرانی است که استفاده شبانه دارند. این سرویس از ساعت 19 تا 7 صبح رایگان می باشد.

سرویس الماس

سرویس طلائی
سرویس طلایی با سرعت های 64 کیلوبیت, 128 کیلوبیت, 256 کیلوبیت, 512 کیلوبیت, 1 مگابیت , 2 مگابیت و با ترافیک اولیه 1 گیگ هستند. هزینه دریافت هر گیگا بایت ترافیک در طول روز 4800 تومان و در ساعات شب 1800 تومان می باشد. ساعات استفاده شبانه از 12 شب تا 7 صبح می باشد.

سرویس طلایی

سرویس نامحدود
سرویس های نامحدود 24 ساعته بدون محدودیت حجمی از سرعت64 کیلوبیت تا 3 مگابیت می باشند.

سرویس نامحدود